Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):

Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

- Làm chín vàng thức ởn trong dâu, mỡ sôi: ...........

- Trái nghĩa với khó: ...........

- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới: ...........

2. Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

- (Sóng nước) nổi lên rốt mạnh, tửng lớp nối tiếp nhau:...........

- Nơi nuôi nhốt các con vật: ...........

- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt: ...........

TRẢ LỜI:

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

- Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi : rán

- Trái nghĩa với khó: dễ

- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới : giao thừa

2. Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

- (Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau : cuồn cuộn

- Nơi nuôi, nhốt các con vật : chuồng

- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt : luống

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác