Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : ……………………………………………………………………………

1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục :……………………………………………………

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

- nhảy …a

- nhảy …ào

- ….ới vật

b) in hoặc inh

- điền k…..

- truyền t….

- thể dục thể h..ˋ…

Giải: 

1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : Đê-rốt-ti, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

- nhảy xa

- nhảy sào

- sới vật

b) in hoặc inh

- điền kinh

- truyền tin

- thể dục thể hình

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác