Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

1. Gồm hai tiếng , trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng:.....................................

- Cùng nghĩa với siêng năng :......................................

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió :

2. Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa như sau :

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày :

- Người có sức khoẻ đặc biệt :..............................

- Quẳng đi :.............................

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

1. Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :

- Màu hơi trắng : trăng trắng

- Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

 2.Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

 - Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật

- Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ

- Quẳng đi : vứt

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác