Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

(1) Tìm các từ ngữ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X, có nghĩa như sau : - Nhạc cụ hỉnh ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bàng hơi:

(1) Tìm các từ ngữ:    

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi :.............

- Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,... khéo léo của người và thú :.............

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau :

- Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, thường dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa :..............

- Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường,... bằng đường nét, màu sắc :………….. 

(2) Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động :

 a) Chứa tiếng bắt đầu bằng


s


M : san sẻ,……………………

      


x


M : xé vải, ……………………….

      

b) Chứa tiếng có

thanh

hỏi

M : nhổ cỏ, ………………………

thanh

ngã

M : gõ cửa, ………………………

TRẢ LỜI:

(1) Tìm các từ ngữ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi : sáo

- Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,... khéo léo của người và thú : xiếc

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngả, có nghĩa như sau : 

- Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa :

- Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường…..bằng đường nét, màu sắc : vẽ

(2) Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

 

s


M : san sẻ, sa thải, sai khiến, sản xuất, san lấp, sàng lọc, sáng chế, sao chép, sạt lở,...

 

x


M : xé vải, xác định, xào nấu, xâm chiếm, xắn bánh, xâu kim, xây dựng, xem xét, ....

b) Chứa tiếng có

 

Thanh hỏi


M : nhổ cỏ, bổ củi, tổ chức, giảng dạy, hiểu bài, rửa mặt, chải tóc, ...

 Thanh

 

Ngã

M : gõ (cửa), diễu hành, vẽ tranh, vỗ tay, giặt giũ, cổ vũ, ....

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác