Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống :

1. Điền ay hoặc ây vào chỗ trống :

- cây s........ ,                  - ch........ giã gạo

- d........ học ,                 - ngủ d.........

- số b........ ,                   - đòn b.........

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n:

      Trưa ....ay bà mệt phải …ằm

Thương bà, cháu đã giành phần ....ấu cơm

      Bà cười: vừa ....át vừa thơm.

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?

b) i hoặc :

Kiến xuống suối t....m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d....m chết nó. Ch....m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h....m

3. Tìm và viết lại các tiếng có trong bài chính tả Người liên lạc nhỏ .

-  Bắt đầu bằng l:..............................

-  Bắt đầu bằng n :............................

TRẢ LỜI:

1. Điền ay hoặc ây vào chỗ trống :

- cây sậy,                          dạy học,             số bảy,

- chày giã gạo,                  ngủ dậy,             đòn bẩy

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n:

       Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm

       Bà cười : vừa nát vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

b) i hoặc :

Kiến xuống suối, tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Người liên lạc nhỏ :

- Bắt đầu bằng l: liên lạc, lúa, lững (thững), lên

- Bắt đầu bằng n : Nùng, nào

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác