Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 75 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

1.Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 15 - 6 = ..... \cr
& 15 - 7 = ..... \cr
& 15 - 8 = ..... \cr
& 15 - 9 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{
& 16 - 7 = ..... \cr 
& 16 - 8 = ..... \cr 
& 16 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 17 - 8 = ..... \cr
& 17 - 9 = ..... \cr} \)                   \(18 - 9 = .....\)

b)

\(\eqalign{
& 18 - 8 - 1 = ..... \cr
& 18 - 9 = ..... \cr} \)                \(\eqalign{
& 15 - 5 - 2 = ..... \cr 
& 15 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 6 - 3 = ..... \cr
& 16 - 9 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

76 - 28              55 - 7                 88 - 59                   47 - 8                                                        

3. Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

4. Xếp bốn hình tam giác.

 

Thành hình sau:

 

BÀI GIẢI

1.

a)

\(\eqalign{
& 15 - 6 = 9 \cr
& 15 - 7 = 8 \cr
& 15 - 8 = 7 \cr
& 15 - 9 = 6 \cr} \)                \(\eqalign{
& 16 - 7 = 9 \cr 
& 16 - 8 = 8 \cr 
& 16 - 9 = 7 \cr}\)

\(\eqalign{
& 17 - 8 = 9 \cr
& 17 - 9 = 8 \cr} \)                  \(18 - 9 = 9\)

b)

\(\eqalign{
& 18 - 8 - 1 = 9 \cr
& 18 - 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{
& 15 - 5 - 2 = 8 \cr 
& 15 - 7 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 6 - 3 = 7 \cr
& 16 - 9 = 7 \cr} \)

2. 

 

3. 

Tóm tắt

Mẹ vắt được                 : 58l sữa

Chị vắt ít hơn mẹ         : 19l sữa

Chị vắt được                :… l sữa?

Bài giải

Số lít sữa chị vắt được là:

58 – 19 = 39 (l)

Đáp số: 39l

4. Xếp bốn hình tam giác.

 

Thành hình sau:

 

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me