Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

ADN VÀ GEN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 46 chương III ADN và gen Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 41: Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

41. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó

A. U liên kết với G, A liên kết với X.

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A liên kết với X, G liên kết với T.

D. A liên kết với U, G liên kết với X.

42. Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạngD. A liên kết với Ư, G liên kết với X.

A. mã bộ một.                                            B. mã bộ hai.

C. mã bộ ba.                                              D. mã bô bốn.

43. Một đoạn mARN có trinh tự các nuclêôtit :

                U X G X X U U A U X A U G G U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

A. 3 axit amin.                                          B. 4 axit amin.

C. 5 axit amin.                                          D. 6 axit amin.

44. Ribôxôm khi dịch chuyển trên mARN theo từng nấc

A. 1 nuclêôtit.                                                B. 2 nuclêôtit.

C. 3 nuclêôtit.                                                D. 4 nuclêôtit.

Lời giải:

41

42

43

44

D

C

C

C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác