Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trang 74 chương VI Sinh vật và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 4: Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây...

Bài 4. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu ?

 

Lời giải:

-    Điểm gây chết dưới có nhiệt độ là 5°C.

-    Điểm gây chết trên có nhiệt độ là 42°C.

-    Điểm cực thuận có nhiệt độ là 30°C.

-     Giới hạn chịu đựng ở khoảng nhiệt độ từ điểm gây chết dưới đến điểm gây chết trên (từ 5°C đến 42°C).


Bài 5. Tại nhiệtt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở mức nào ?

Lời giải:

 

Tại nhiệt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trường, phát triển và sinh sản ở mức cao nhất.


Bài 6. Giới hạn sinh thái là gì ? Hãy giải thích, tại sao cá chép lại có thể sống ở nhiều vùng hơn cá rô phi ở Việt Nam nếu xem xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

Lời giải:

 

-     Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

-    Ở ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ yếu dần và chẽt. Mặt khác, sinh vật nào có giới hạn sinh thái rộng thì khả năng phân bố sẽ rộng và ngược lại.

Xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ thì : giới hạn chịu đựng của cá chép là 2°C đến 44°C, còn của cá rô phi từ 5°C đến 42°C. Vì vậy, cá chép có khả năng phân bố rộng hơn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác