Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 27 bài 22 luyện tập chương 2 Kim loại Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 22.1: Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau ? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ...

Bài 22.1 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau ? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ.

Trả lời                  

  •  Những tính chất hoá học giống nhau : Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại, như :

- Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối.

- Tác dụng với axit (HCl, H2S04 loãng) giải phóng khí hiđro ; Nhưng không tác dụng với H2S04 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.

- Tác dụng với dung dịch của một số muối.

(Các phương trình hoá học học sinh tự viết.)

  • Những tính chất hoá học khác nhau.

- Al tan trong dung dịch kiềm, Fe không tan trong dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H20  ------------> 2NaAl02 + 3H2

- Al tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Al có hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Fe có hoá trị II, hoá trị III. (Các phương trình hoá học học sinh tự viết).

- Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe :

2Al + Fe203  ----------> 2Fe + Al2O3


Bài 22.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có một dung dịch gồm hai muối: Al2(S04)3 và FeS04. Trình bày một phương pháp hoá học để từ dung dịch trên điều chế ra dung dịch Al2(S04)3. Viết phương trình hoá học.

Trả lời                  

Cho một lượng bột Al dư vào dung dịch 2 muối, chỉ có Al tác dụng với dung

dịch muối FeS04 : 2Al + 3FeS04  ----------> Al2(S04)3 + 3Fe.

Tách kết tủa thu được dung dịch Al2(S04)3.


Bài 22.3 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào các ô trong bảng sau :

 

Natri

Đổng

Sát

Nhỏm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 

 

 

 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

 

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 

 

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H20

 

 

 

 

 

Trả lời        
   
 

Natri

Đổng

Sát

Nhỏm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 x

 

 

 x

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 x

 x

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H20

 x

 

 

 

 

 
 

Bài 22.4 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau :

Mg Zn Fe Pb Cu Ag Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Kim loại magie có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối.

B. Kim loại sắt có thể thê chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối,

C. Kim loại chi có thể thế chỗ kim loại sắt trong dung dịch muối.

D. Kim loại bạc có thể thế chỗ kim loại đồng trong dung dịch muối.

Trả lời              

Đáp án A. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác