Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 2: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 46, 47 Chân trời sáng tạo tập 1 - Bài 1 Hình chóp tam giác đều. Trong các tấm bìa dưới đây, tấm bìa nào gấp theo đường màu đỏ thì được một hình chóp tứ giác đều?

Bài 1 trang 46 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát hai hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp.

Lời giải:

 

Bài 2 trang 46 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho hình chóp tứ giác đều \(S.MNP\) có cạnh bên \(SM = 15\)cm và cạnh đáy \(MN = 8\)cm. Hãy cho biết:

a) Mặt bên và mặt đáy của hình đó.

b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình đó.

Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều \(S.MNPQ\) có:

a) Mặt bên: \(SMN\); \(SNP\); \(SPQ\); \(SMQ\)

Mặt đáy: \(MNPQ\)

b) Các cạnh bên bằng nhau: \(SM = SN = SP = SQ = 15\)cm

Các cạnh đáy bằng nhau: \(MN = NP = PQ = MQ = 8\)cm

Bài 3 trang 47 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho hình chóp tam giác đều \(S.DEF\) có cạnh bên \(SE = 5\)cm và cạnh đáy \(EF = 3\)cm. Hãy cho biết:

a) Mặt bên và mặt đáy của hình chóp

b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp

c) Số đo mỗi góc của mặt đáy

Lời giải: 

a) Hình chóp tam giác đều S.DEF có:

• Các mặt bên: SDE, SEF, SFD;

• Mặt đáy: DEF.

b) Hình chóp tam giác đều S.DEF có:

• SD = SF = SE = 5 cm;

• DE = DF = EF = 3 cm.

c) Mặt đáy của hình chóp S.DEF là tam giác đều DEF nên mỗi góc của tam giác này có số đo bằng 60°.

Vậy số đo mỗi góc của mặt đáy bằng 60°.

Bài 4 trang 47 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại cho đúng.

a) Hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba cạnh bằng nhau.

b) Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

Lời giải: 

a) Phát biểu đúng

b) Sai vì hình chóp tứ giác đều có các cạnh đáy bằng nhau và các các cạnh bên bằng nhau

Sửa lại: Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông có các cạnh bằng nhau

Bài 5 trang 47 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các tấm bìa dưới đây, tấm bìa nào gấp theo đường màu đỏ thì được một hình chóp tứ giác đều?

 

Lời giải:

Tấm bìa hình 11b, 11c gấp theo đường màu đỏ thì được hình chóp tứ giác đều

Bài 6 trang 47 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Chị Hà dự định gấp một hộp quà từ tấm bìa như Hình 12. Cái hộp mà chị Hà dự định gấp có dạng hình gì?

 

Lời giải:

Hộp quà mà chị Hà dự định gấp từ tấm bìa như Hình 12 có dạng hình chóp tứ giác đều.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me