Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 94 Chân trời sáng tạo tập 2 - Bài 2 Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm. Ở một sân bay người ta nhận thấy với mỗi chuyến bay, xác suất tất cả mọi người đều có mặt để lên máy bay là 0,9. Trong một ngày, sân bay có 120 lượt máy bay cất cánh. Hãy ước lượng số chuyến bay trong ngày hôm đó có người mua vé nhưng không lên máy bay.

Bài 1 trang 94 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 2

Phương gieo một con xúc xắc 120 lần và thống kê lại kết quả các lần gieo ở bảng sau:

 

Hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” sau 120 lần thử trên.

Lời giải:

Ta có những mạt có số chấm lẻ là: 1 chấm; 3 chấm; 5 chấm.

Khi đó số kết quả thuận lợi cho biến cố “Gieo được mặt có số chấm lẻ” là:

21 + 8 + 18 = 47.

Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố "Gieo được mặt có số chấm lẻ":

Bài 2 trang 94 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 2

Ở một sân bay người ta nhận thấy với mỗi chuyến bay, xác suất tất cả mọi người đều có mặt để lên máy bay là 0,9. Trong một ngày, sân bay có 120 lượt máy bay cất cánh. Hãy ước lượng số chuyến bay trong ngày hôm đó có người mua vé nhưng không lên máy bay.

Lời giải:

Gọi \(N\) là số chuyến bay mọi người mua vé đều có mặt để lên máy bay trong 120 chuyến bay trong ngày.

Xác suất thực nghiệm để một chuyến bay mọi người mua vé đều lên máy bay là \(\frac{N}{{120}}\).

Do số chuyến bay trong ngày là lớn nên \(\frac{N}{{120}} \approx 0,9\), tức là \(N \approx 120.0,9 = 108\) (chuyến bay)

Số chuyến bay có người mua vé nhưng không lên máy bay khoảng \(120 - 108 = 12\) (chuyến bay)

Vậy có khoảng 12 chuyến bay có người mua vé nhưng không lên máy bay .

Bài 3 trang 94 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp chứa các viên bi màu trắng và đen có kích thước và khối lượng như nhau. Mai lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại thử nghiệm đó 80 lần, Mai thấy có 24 lần lấy được viên bi màu trắng.

a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được viên bi màu đen” sau 80 lần thử.

b) Biết tổng số bi trong hộp là 10. Hãy ước lượng xem trong hộp có khoảng bao nhiêu viên bi trắng.

Lời giải:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố "Lấy được viên bi màu đen" sau 80 lần thử:

b) Ta có xác suất lấy được viên bi trắng là:

Khi đó, số viên bi trắng có trong hộp là: 10 . 0,3 = 3 (viên).

Vậy số viên bi trắng là khoảng 3 viên.

Bài 4 trang 94 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 2

Trong một cuộc điều tra, người ta phỏng vấn 300 người được lựa chọn ngẫu nhiên ở một khu dân cư thì thấy có 255 người ủng hộ việc tắt điện trong sự kiện Giờ Trái Đất. Hãy ước lượng xác suất của biến cố “Một người được lựa chọn ngẫu nhiên trong khu dân cư ủng hộ việc tắt đèn điện trong sự kiện Giờ Trái Đất”.

Lời giải:

Gọi \(A\) là biến cố người được chọn ngẫu nhiên ủng hộ việc tắt điện trong sự kiện Giờ Trái Đất.

Xác suất thực nghiệm của biến cố \(A\) là \(\frac{{255}}{{300}} = 0,85\).

Do số người chọn lớn nên \(P\left( A \right) \approx 0,85\).

Vậy xác suất của biến cố “Một người được lựa chọn ngẫu nhiên trong khu dân cư ủng hộ việc tắt đèn điện trong sự kiện Giờ Trái Đất” khoảng 0,85.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me