Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 45 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3 trang 22 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Thế nào là bón lót , bón thúc ?...

Câu 1 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là bón lót , bón thúc ?

Hướng dẫn trả lời 

- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

- Còn bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây nhắm đáp ứng kịp nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kì tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.


Câu 2 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Hướng dẫn trả lời

- Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì khi bón vào đất các chất dinh dưỡng có trong đất phải chuyển thành các chất hòa tan thì cây mới hấp thụ được. Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu (không hòa tan) cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được. 
 

Câu 3 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ? 

Hướng dẫn trả lời 

-Phân đạm và phân kali thường dùng để bón thúc vì nó dễ hòa tan, thường sử dụng được ngay mà người ta thường bón thúc để kích thích cây trồng sinh trưởng. Vì vậy dùng phân bón dễ hòa tan sẽ giúp cây hấp thụ phân bón nhanh, sinh trưởng và phát triển, cho các sản phẩm tốt hơn.
 
Giaibaitap.me
 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me