Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Nêu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ?...

Câu 1 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ? 

Hướng dẫn trả lời

ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường là:
+ Để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người
+ Để ngành chăn nuôi thuỷ sản phát triển bền vững và hàng xuất khẩu.


Câu 2 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản ? 

Hướng dẫn trả lời

Các phương pháp xử lý nguồn nước

Có 2 phương pháp xử lý nguồn nước:

+ Lắng ( lọc) lọc nước bằng bể lọc lớn ,có thể tích từ 200 đến để chứa nước. Sau 2 đến 3 ngày Các chất lắng đọng ở phía đáy ao. Nước sạch phần trên dùng để nuôi cá.

+ Dùng hoá chất khử độc như: khí clo, vôi clorua, formon...

+ Dùng cho đại trà

+ Giảm bớt các tạp chất

+ Khả năng diệt khuẩn chưa cao.

+ Diệt khuẩn rất cao

+ Hoá chất dễ kiếm rẻ tiền

+ Không loại bỏ được các tạp chất, có thể gây hại cho vi sinh vật.


Câu 3 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hay nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản mà địa phương em đã thực hiện ?

Hướng dẫn trả lời

Một số biện pháp ở địa phương em về bảo vệ môi trường thuỷ sản :

Lắng (lọc) dùng hệ thống ao (bể chứa ) có thể tích từ 200 đến 1.000m3 để chứa nước .Sau 2 đến 3 ngày các tạp chất lắng động ở dưới đáy ao .Nước sạch ở phần trên để sử dụng để nuôi tôm cá .

Cần :

Cải tạo nước ao.

Cải tạo đất đáy ao.

Các biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản: xử lí nguồn nước, quản lí môi trường nuôi.


Câu 4 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Hướng dẫn trả lời

Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thuỷ sản:

- Khai thác với cường độ cao mang tính huỷ diệt

- Phá hoại rừng đầu nguồn

- Đắp đập, ngăn sóng xây dựng hồ nước chứa.

- Ô nhiễm môi trường nước.


Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp :

+ Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản

+ cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản

+ Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp

+ Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me