Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 26 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3 trang 15 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Vì sao phải cải tạo đất ?...

Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Vì sao phải cải tạo đất ?

Hướng dẫn trả lời 

Vì một số loại đất như : đất kiềm , đất chua có chứa tính Axit , Bazơ không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất

Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, bắt đất phải làm ra lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, của cải, để nuôi sống và phục vụ con người, biện pháp cải tạo đất cần phải có công sức, trí tuệ, vốn liếng, với điều kiện cần và đủ "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?

Hướng dẫn trả lời 

Các biện pháp cải tạo đất:

Biện pháp cải tạo đất

Mục đích

Áp dụng cho đất

- Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ.

- Làm ruộng bậc thang.

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

- Bón vôi

-Tăng  bề dày lớp đất trồng

- Hạn chế xói mòn.

- Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi.

- Rửa phèn.

- Giảm độ chua của đất.

- Đất xám bạc màu.

- Đất đồi dốc.

- Đất dốc và các vùng đất để cải tạo.

- Đất phèn.

- Đất chua.

 


 

 

 Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em ?

Hướng dẫn trả lời 

- Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

- Làm ruộng bậc thang

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh

- Cày sâu bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên 

- Bón vôi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me