Trang chủ
Bình chọn:
1.6 trên 114 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2 trang 90 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? ...

Câu 1 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời

Có hai phương pháp đang được dùng ở nước ta là

- Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi so sánh sức sản xuất của từng các thể vật nuôi trong đàn, lựa chọn từ trong đàn những các thể đạt tốt giữ lại làm giống

- Kiểm tra năng suất.: trong cùng một điều kiện chuẩn và thời gian nuôi dưỡng, chọn những cá thể vật nuôi tốt đạt tiêu chuẩn định trước giữ lại làm giống


Câu 2 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời:

Các biện pháp quản lí giống vật nuôi:

+ Đăng ký quốc gia các giống vật nuôi.

+ Phân vùng chăn nuôi.

+ Chính sách chăn nuôi

+ Quy định về đực giống ở chăn nuôi gia đình.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me