Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2 trang 88 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Em cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?...

Câu 1 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết các đăc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Hướng dẫn trả lời

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ: Khi mới sinh con bò nặng 4kg nhưng sau đó 3 tuần, con bò con tăng cân nặng lên 2kg

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể.

Ví dụ: gà mái bắt đầu đẻ trứng.

Câu 2 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi:  

+ Các đặc điểm về di truyền

 + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me