Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2 trang 82 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta ? ...

Câu 1 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Cung cấp thực phẩm cho con người như thịt, trứng, sữa….

- Cung cấp sức kéo như trâu, bò, ngựa, voi,… phục vụ cho việc canh tác, phục vụ tham quan du lịch.

- Cung cấp phân bón sinh học phục vụ cho nông nghiệp với số lượng lớn.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ như lông, sừng, da, xương.


Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

 Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ? 

Hướng dẫn trả lời 

VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI:        

- Cung cấp thực phẩm.

- Cung cấp sức kéo.

- Cung cấp phân bón.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.

NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện:

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăm sóc, thú y)

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (về cơ sở vật chất,năng lực cán bộ)  
 
Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me