Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3 trang 77 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? ...

Câu 1 trang 77 SGK Công Nghệ 7

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất.

Mục đích:

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.

- Tạo điều kiện để rừng phát triển.


Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 

Hướng dẫn trả lời

Biện pháp:

+ Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

+ Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép.

+ Chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng


Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời

Đối tượng :

Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng, gồm có :

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng 

- Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ tầng đất mặt dày trên 30cm.

Các biện pháp:

+ Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

+ Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp.

+ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn .

Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me