Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài tập Tin học 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SGK Tin học 7. Câu 1: Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?...

Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Lời giải : 

Các thành phần chính của trang tính bao gồm :

- Hàng : 

- Hộp tên 

- Cột 

- Ô tính. 

- Khối 

- Thanh công thức


Câu 2 trang 16 SGK Tin học 7

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?

Lời giải:  

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn 


Câu 3 trang 16 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó ?

Lời giải : 

Biết rằng trên trang tính chỉ có 1 ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối thì ở chọn đầu tiên sẽ được kích hoạt .


Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Lời giải : 

Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:

    Dữ liệu số : 1,2,3,4...

    Dữ liệu kí tự : "a","b","tinhoc". ..


Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?

Lời giải : 

Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác nhìn vào trang tính ta có thể biết được ô chứa dữ liệu đang có kiểu số hoặc ký tự.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me