Trang chủ
Bình chọn:
2.6 trên 14 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3 trang 38 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?...

Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Hướng dẫn trả lời

Các công việc làm đấtcó 3 công việc chính

- Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30cm

-> Tác dụng: Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại

- Bừa và đập đất: Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất.

-> Tác dụng: Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện giữ ẩm.

- Lên luống: Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp cây trồng.

-> Tác dụng: Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc.


Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu quy trình bón phân lót ?

Hướng dẫn trả lời 

Quy trình :

- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng , theo hốc cây 

- Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới .


Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất ,bón phân lót cho cây bằng cách nào ? 

Hướng dẫn trả lời 

Làm đất : cày đất,bừa và đập đất ,lên luống

Bón phân lót : Theo hàng ,theo hốc cấy

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me