Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Công nghệ 7. Câu 1: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?...

Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Hướng dẫn trả lời 

- Tăng chất lượng sản phẩm

- Tăng năng suất/ 1 vụ

- Tăng vụ trồng trọt/ 1 năm

- Thay đổi cơ cấu cây trồng


Câu 2 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc ?

Hướng dẫn trả lời 

Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc là lấy những giống cây con, giống cây tốt đem đi cấy, chọn những loại hạt có năng suất cao đem giống đi sản xuất đại trà.


Câu 3 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là phương pháp lai tạo giống ? 

Hướng dẫn trả lời 

-Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai.
- Ngoài ra còn có phương pháp ghép cành, chiết cành, .. để tạo giống

Câu 4 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến ?

Hướng dẫn trả lời 

Sử dụng tác nhận vật lí ( như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hoá học để xử lí các bộ phận của cây ( hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn ...) gây đột biến gen .

Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống .


Câu 5 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô ?

Hướng dẫn trả lời 

Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt.

Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới .

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me