Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 7: How Do You Learn English?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7

UNIT 7. HOW DO YOU LEARN ENGLISH?

- email: thư điện thư

- foreign language: ngoại ngữ

- notebook: quyển vở ghi

- practise: luyện tập

- understand: hiểu

- vocabulary: từ vựng

 
 
email: thư điện thư
foreign language: ngoại ngữ
notebook: quyển vở ghi
practise: luyện tập
understand: hiểu
vocabulary: từ vựng

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me