Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20

UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?

- noisy: ồn ào

- peaceful: thanh bình

- busy: bận rộn

- cheap: rẻ

- wonderful: thú vị

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me