Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)   What are you going to do on your summer holiday?

Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

I'm going to stay with my grandparents.

Mình sẽ ở với ông bà mình.

b)   Where in Viet Nam do they live?

Họ sống ở đâu trên Việt Nam?

In Ha Long City.

Ở Thành phố Hạ Long

c)  What's it like?

Nó thế nào?

It's very beautifulNó rất đẹp.

d)   Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


 

a)  Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

Cái nào đẹp hơn, Thành phốHợ Long hay Nha Trong?

I think Ha Long City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

b)  Which one is more expensive, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh City

" Cái nào đắt hơn, cuộc sống ở Đà Nẵng hay cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh?

I think Ho Chi Minh City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

c)  Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ỏ miền quê?

I think life in the city is.

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố tỉnh thành

Which one is........ or...?

I think.

Which one is more.......... or...?

I think...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

Click tại đây để nghe:

 


1. c Đà Lạt thanh bình hơn Luân Đôn

2. a Thành phố Hạ Long đẹp hơn Sydney.

3. b Thành phố New York náo nhiệt hơn Đà Lạt.

4. c Luân Đôn náo nhiệt hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Linda: Where do your grandparents live, Nam?

Nam: They live in Da Lat.

Linda: What's it like?

Nam: It's nice and peaceful

Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London?

Nam: I think Da Lat is

2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi?

Phong: No, they don't.

Tony: Where do they live?

Phong: They live in Ha Long City.

Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney?

Phong: I think Ha Long City is.

3. Akiko: Where do your grandparents live, Quan?

Quan: They live in Da Lat.

Akiko: Oh, it's very far from here.

Quan: Yes, it is.

Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat?

Quan: I think New York City is.

4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai?

Mai: Yes, they do.

Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London?

Mai: I think London is.

5. Đọc và hoàn thành

(1) come (2) city (3) bigger (4) beautiful (5) than

Nam: Bạn đến từ đâu vậy Tony?

Tony: Sydney, úc.

Nam: ồ, nó là một thành phố lớn đúng không?

Tony: Vâng, đúng rồi.

Nam: Cái nào lớn hơn, Sydney hay Đà Nẵng?

Tony: Mình nghĩ là Sydney. Nam: Và cái nào đẹp hơn?

Tony: ồ, chúng đều rất đẹp. Nhưng mình nghĩ Sydney đẹp hơn Đà Nẵng.

6. Chúng ta cùng chơi.

Pass the secret! (Vượt qua bí mật!)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me