Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


1. Which one is bigger, London  or Hue? 

Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế?

I think London is. 

Tôi nghĩ Luân Đôn.

2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

 Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

I think Ha Long City is

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc những câu sau

Click tại đây để nghe:

 


1. A: Which one is bigger, New York City or London?

Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?

B: I think London is.

Tôi nghĩ Luân Đôn.

A: Which one is larger. New York City ” or Da Nang?

Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng?

B: I think New York City is. 

Tôi nghĩ Thành phố New York.

3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney? 

Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney?

B: I think London is

Tôi nghĩ Luân Đôn.

3. Let's chant.

Click tại đây để nghe:

 


Which one is more beautiful,

Which one is more peaceful,

Which one is more exciting, London or Ha Noi?

Chúng ta cùng ca hát Which one is more...?

I think Ha Noi is. It's more beautiful.

It's more peaceful.

And it's more exciting.

4. Đọc và trả lời

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.  Anna sống ở đâu?

She lives in Liverpool.

Cô ấy sống ở Liverpool.

2. Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?

She often goes to King's Lynn.

Cô ấy thường đi đến King's Lynn.

3. Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King's Lynn?

King's Lynn is

King's Lynn,

4. Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King's Lynn?

Liverpool is.

Liverpool.

5. Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King's Lynn?

Things in Liverpool are more expensive than in King's Lynn.

Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King's Lynn

5. Viết về bạn em

My name's Khang. I live in Cam Ranh City

It's a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.

There are not so many people here.

It's much smaller and quiet than Ho Chi Minh City.

I enjoy living here because It's quiet and delicious seafood.

Tên tôi là Khang. Tôi sống ở Thành phố Cam Ranh.

Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.

Có không nhiều người ở đây

Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi thích sống ở đây bởi vì nó yên tĩnh và hải sản ngon.

6. Dự án

So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.

7.Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể..

hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.

đọc và gạch dưới nhưững đoạn văn về so sánh nơi chốn.

viết về nơi tôi sống.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me