Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 11: Something new to watch!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

 Script:

I turned on the TV to watch sports

He turned off the TV to play a video game.

Dịch:

Tôi đã bật TV để xem thể thao.

Anh ấy đã tắt TV để chơi game.

3. Match and say.

1. He played the CD

2. She watched a documentary

3. I turned on the TV

4. We use the computer

5. I use my cell phone

a. write emails. ­­­___

b. watch a cartoon.___

c. speak to my friends. ___

d. learn about animals. ____

e. listen to music. ___

Hướng dẫn giải:

1 – e

2 – d

3 –b

4 – a

5 – c

4. Read and number. Then write.  to see     to show     to listen     to change     to take

Hướng dẫn giải:

2. to see

3. to take

4. to change

5. to listen

Dịch:

1. Kì nghỉ của chúng tôi, chúng tôi đã làm 1 DVD để cho tất cả gia đình và những người bạn của tôi khi trở về xem.

2. Anh ấy nhìn vào tờ báo để xem TV đang có chương trình gì.

3. Tôi không có máy ảnh, nhưng tôi có thể dùng điện thoại di động của tôi để chụp ảnh.

4. Tôi không thích chương trình này. ĐIều khiền từ xa ở đâu để tôi đổi kênh?

5. Tôi có một máy MP3 mới để nghe nhạc.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me