Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

a) What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.b) Where is it? Nó ở đâu?It's on an island in the middle of West Lake.

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)  What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?

I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.

b)  Where is it? Nó ở đâu?

It's on an island in the middle of West Lake.

Nó trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây.

c)  What do you think of it? Bạn nghĩ nó thế nào?

It's more beautiful than I expected.

Nó đẹp hơn mình mong đợi.

d)  The pagoda is really beautiful. I enjoyed the visit very much.

Ngôi chùa thật đẹp. Mình thích chuyến viếng thăm rất nhiều.

That's great. I think I'll visit it one day.

Điều đó thật tuyệt, mình nghĩ mình sẽ thăm nó một ngày nào đó.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


a)   What do you think of Ha Long Bay?

Bạn nghĩ vịnh Hạ Long thế nào?

It's more attractive than I expected.

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

b)  What do you think of Dam Sen Park?

Bạn nghĩ công viên Đầm Sen thế nào?

It's more exciting than I expected.

Nó thú vị hơn tôi mong đợi.

c)  What do you think of Thu Le Zoo?

Bạn nghĩ vườn thú Thủ Lệ thế nào?

It's more interesting than I expected.

Nó hấp dẫn/thú vị hơn tôi mong đợi

d)   What do you think of Phu Quoc Island?

Bạn nghĩ đảo Phú Quốc thế nào?

It's more beautiful than I expected.

 Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn nghĩ gì về nơi nào đó.

Where did you go?                        Bạn đã đi đâu?

I went to.                                     Tôi đã đi đến...

What do you think of...? Bạn nghĩ... thế nào?

It's more... than I expected. / Nó hơn tôi mong đợi.

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

Click tại đây để nghe:

 


1. b Tom nghĩ Phú Quốc đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

2. b Phong nghĩ Đám Sen thú vị hơn cậu ấy mong đợi.

3. a Tony nghĩ Nha Trang hấp dẫn hơn cậu ấy mong đợi.

Audio script

1. Linda: Where did you go last month, Tom?

Tom: I went to Phu Quoc.

Linda: Great! What do you think of it?

Tom: Well, it was more beautiful than I expected. I liked the seafood. It was delicious.

Linda: It sounds great. I want to visit Phu Quoc one day

2. Peter: Where were you last week, Phong?

Phong: I was in Ho Chi Minh City.

Peter: What did you do there?

Phong: I visited Ben Thanh Market and Dam Sen Park.

Peter: Oh, what did you think of Dam Sen Park?

Phong: It was more exciting than I expected.

3. Mai: What did you do last weekend, Tony?

Tony: I went to Nha Trang.

Mai: What do you think of it?

Tony: It's more attractive than I expected. The food is the people are friendly.

Mai: Great, i'll go to Nha Trang next year.

5Đọc và hoàn thành

(1) Can Tho (2) exciting (3) delicious (4) friendly (5) agar

Tom: Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước?

Nam: Tôi đã đi Cần Thơ.

Tom: Bạn nghĩ nó thế nào?

Nam: Nó thú vị hơn tôi mong đợi. Thức ăn thì ngon và người dân thân thiện. Tôi đã có một thời gian thoải mái ở đây.

Tom: Bạn sẽ trở lại đó nữa phải không?

Nam: Vâng, tôi sẽ trở lại.

6. Chúng ta cùng chơi

Tic-tac-toe (Trò chơi cờ ca rô)

What do you think of Tic-tac-toe?

Bạn nghĩ trò chơi cờ ca rô thế nào?

It's more attractive than I expected.

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me