Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

1. Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

2. Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày ..... tháng ...... năm ......

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp .............

Trường Tiểu học..........................

Em tên là :.................................

Học sinh lớp :.............................

Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học: ............................

Lí do nghỉ học :...........................

Em xin hứa :...............................

Ý kiến của gia đình học sinh                          Học sinh

...........................................                     ............................

...........................................

 TRẢ LỜI:

1. Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

Gia đình tớ có năm người: ba, mẹ, chị gái, anh trai và tớ. Ba mẹ tớ làm giáo viên. Chị gái là sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Anh trai đang học lớp bảy. Còn tớ thì cậu biết rồi. Nhà tớ vui lắm, rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau.

2. Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2017

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A2

               Trường Tiểu học Kim Đồng

Em tên là : Đỗ Minh Khang

Học sinh lớp : 3A2

Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học ngày 03 tháng 12 năm 2017.

Lí do nghỉ học : em bị ốm nên không thể đi học được.

Em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh.

Phụ huynh xác nhận                                    Học sinh

     Đỗ Sỹ Hóa                                          Đỗ Minh Khang

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me