Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền vào chỗ trống :

1. Điền vào chỗ trống :

a) n hoặc l.

Hoa ....ựu ....ở đầy một vườn đỏ ....ắng

....ũ bướm vàng ...ơ đãng ....ướt bay qua.

b) en hoặc eng:

- Tháp Mười đẹp nhất bông s.....

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

-  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây ch.... đá, lá ch.... hoa.

2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

 .......... 

2

.......... 

en-nờ giê (en giê)

3

ngh

..........  

4

..........  

en-nờ hát (en hát)

5

o

..........  

6

..........  

..........  

7

..........  

..........  

8

..........  

..........  

9

ph

..........  

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) n hoặc l

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

bướm vàng đãng lướt bay qua.

b) en hoặc eng :

- Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en-nờ

2

ng

en-nờ giê (en giê)

3

ngh

en-nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en-nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác