Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

                                                                      

Mặt  …òn lại mặt đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

      Suốt ngày lơ lửng …ên cao

Đêm về đi ngủ, ….ui vào nơi đâu ?

       Là……………………………..

2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố.

                                     

Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

Là……………………

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

Mặt tròn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu ?

                                                                              Là ông mặt trời.

2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố.

Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

                                                                               Là cánh đồng lúa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác