Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 73 bài 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

1. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8            55 - 7               85 - 9                75 - 6

b) 86 - 9            96 - 8               66 - 7                76 - 9

c) 47 - 9            27 - 8               78 - 9                48 - 9  

2. Tìm x:

a) x + 8 = 36                             b) 9 + x = 48

c) x + 7 = 55

3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

BÀI GIẢI

1.

         

2. 

a) x + 8 = 36

           x = 36 – 8

           x = 28

b) 9 + x = 48

           x = 48 – 9

           x = 39

c) x + 7 = 55

          x = 55 – 7

          x = 48

3. 

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me