Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 66 bài 53 - 15 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1.Tính:

 

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

73 và 49                 43 và 17                   63 và 55

3. Tìm x:

a) x – 27 = 15                             b) x + 38 = 83

c) 24 + x = 73 

4. Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

BÀI GIẢI

1.

     

2. 

73 và 49                            43 và 17                   63 và 55

     

3. 

\(\eqalign{
& a) \cr
& x - 27 = 15 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 15 + 27 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 42 \cr} \)                          \(\eqalign{
& b) \cr 
& x + 38 = 83 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 83 - 38 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 45 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& 24 + x = 73 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 73 - 24 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 49 \cr} \)

4.

Tóm tắt

 

Bài giải

Số tuổi của bố là:

63 – 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me