Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 67 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 13 - 9 = ..... \cr
& 13 - 8 = ..... \cr} \)                     \(\eqalign{& 13 - 5 = ..... \cr & 13 - 6 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 4 = ..... \cr
& 13 - 7 = ..... \cr} \)                      \(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = ..... \cr & 13 - 5 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính

53 - 16                73 - 38                63 - 29                43 - 7                                                                                

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 83 - 7 - 6 = ..... \cr
& 83 - 13 = ..... \cr} \)              \(\eqalign{& 53 - 9 - 4 = ..... \cr & 53 - 13 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 73 - 5 - 8 = ..... \cr
& 73 - 13 = ..... \cr} \)

5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Cho phép trừ:

\(\matrix{- \hfill \cr {} \hfill \cr} \matrix{{\,\,53} \hfill \cr {\underline {\,\,18\,\,} } \hfill \cr {\,....} \hfill \cr} \)                                                        

Kết quả phép trừ là:

A. 45

B. 71

C. 25

D. 35

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 13 - 9 = 4 \cr
& 13 - 8 = 5 \cr} \)                                \(\eqalign{& 13 - 5 = 8 \cr & 13 - 6 = 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 4 = 9 \cr
& 13 - 7 = 6 \cr} \)                                 \(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = 8 \cr & 13 - 5 = 8 \cr} \)

2. 

                                                                                                    

3. 

Tóm tắt :

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được :

83 – 27 = 56 (lít)

Đáp số : 56 lít

4. 

\(\eqalign{
& 83 - 7 - 6 = 70 \cr
& 83 - 13 = 70 \cr} \)                           \(\eqalign{& 53 - 9 - 4 = 40 \cr & 53 - 13 = 40 \cr} \)

\(\eqalign{
& 73 - 5 - 8 = 60 \cr
& 73 - 13 = 60 \cr} \)                                                               

5. 

Chọn đáp án D. 35

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me