Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 60 bài 32- 8 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1.Tính:

                                                    

2. Đặt rồi tính:

42 - 5                   82 - 8               62 - 6                32 - 3                                                                    

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                           b) 6 + x = 32                                       

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

BÀI GIẢI

1.

     

2.

  

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có             : 32 quả táo

Hoa cho bạn     : 9 quả táo

Hoa còn lại       : … quả táo?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số:  23 quả

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                     b) 6 + x = 32

    x       = 22 – 9                                         x = 32 – 6

    x       = 13                                               x = 26 

5. 

 

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me