Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 6 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1. Tính:

2. Tính nhẩm:

60 + 20 + 10 =          40 + 10 + 20 =           30 + 20 + 20 =

60 + 30 =                   40 + 30 =                  30 + 40 = 

3. Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

34 và 42                         40 và 24                         8 và 31

4. Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

5. Điền chữ thích hợp vào ô trống:

BÀI GIẢI

1. 

2.

60 + 20 + 10 = 90                   40 + 30 = 70

60 + 30 = 90                           30 + 20 + 20 = 70

40 + 10 + 20 = 70                    30 + 40 = 70

3.

4. 

Bài giải

Tóm tắt

Mẹ nuôi: 22 con gà mái

              : 10 con gà trống

Mẹ nuôi tất cả: … con gà?

Bài giải

Số con gà mẹ nuôi tất cả là:

          22  +  10 = 32 (con)

                   Đáp số: 32 con

5. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me