Trang chủ
Bình chọn:
2 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 10 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

1. Tính nhẩm

\(\eqalign{
& a)\,\,80\,\, - \,\,20\,\, - \,\,10\,\, = \,...\, \cr
& \,\,\,\,\,80\,\, - \,\,30\,\,\, = \,...\, \cr
& b)\,70\,\,\, - \,\,\,30\,\, - \,\,20\,\, = \,...\, \cr
& \,\,\,\,\,70\,\, - \,\,50\,\,\, = \,...\, \cr
& c)\,\,90\,\, - \,\,20\,\, - \,\,20\,\, = \,... \cr
& \,\,\,\,\,\,90\,\, - \,\,40\,\,\, = \,...\, \cr} \)

 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

67 và 25                     99 và 68                        44 và 14

3. Một sợi dây phơi dài 38dm. Một con kiến bò từ một đầu sợi dây và đã bò được 26dm. Hỏi con kiến phải bò tiếp bao nhiêu đề - xi – mét để đến đầu kia của sợi dây?

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

44 – 4 = ?

A.4                    B.48                      C.40                      D.84

BÀI GIẢI

1. 

\(\eqalign{
& a)\,\,80\,\, - \,\,20\,\, - \,\,10\,\, = \,\,50 \cr
& \,\,\,\,\,\,80\,\, - \,\,30\,\,\, = \,\,\,50 \cr
& b)\,\,70\,\,\, - \,\,\,30\,\, - \,\,20\,\, = \,\,20 \cr
& \,\,\,\,\,\,70\,\, - \,\,50\,\,\, = \,\,\,20 \cr
& c)\,\,90\,\, - \,\,20\,\, - \,\,20\,\, = \,\,\,50 \cr
& \,\,\,\,\,\,90\,\, - \,\,40\,\,\, = \,\,\,\,50 \cr} \)

 2. 

3. 

Đoạn đường con kiến phải bò tiếp là:

                        38 – 26 = 12 (dm)

                                    Đáp số: 12 dm.

4.

 Chọn đáp án C. 40

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me