Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 50 bài tự kiểm tra Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 2: Đặt tính rồi tính...

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính

36 + 25             49 + 24              37 + 36                 8 + 28

3. Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường?

4. Dùng thước và bút nối các điểm để có:

a) Hình tứ giác

b) Hình chữ nhật

5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống

BÀI GIẢI

1.

2.

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Lần sau cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

28 + 13 = 41 (kg)

Đáp số: 41 kg

4.

a) Hình tứ giác

b) Hình tam giác

5.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me