Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Trình bày cấu trúc phân tử tARN....

Câu 1 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày cấu trúc phân tử tARN.

Trả lời:

Cấu trúc phân tử tARN : 

Phân tử tARN là một mạch pôliribônuclêôtit gồm từ 80 - 100 đơn phân quấn trở lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X). Mỗi phân tử tARN có một đầu mang axit amin, một đầu mang bộ ba đối mã (một trong các thuỳ tròn) và đầu mút tự do (hình bên).

 


Câu 2 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phân biệt cấu trúc và chức năng các loại ARN.

Trả lời:

Cấu trúc và chức năng các loại ARN :

- Phân tử mARN là một mạch pôliribônuclêôtit (gồm hàng trăm đến hàng nghìn đơn phân) sao chép đúng một đoạn mạch ADN nhưng trong đó U thay cho T. mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra chất tế bào, tham gia tổng hợp prôtêin ở ribôxôm.

- Phân tử tARN là một mạch pôliribônuclêôtit (80 - 100 đơn phân) quấn trở lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo NTBS. Một phân tử tARN có một đầu mang axit amin, một đầu mang bộ ba đối mã và đầu mút tự do.

tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin. Mỗi loại tARN chỉ vận chuyển một loại axit amin.

- Phân tử rARN là một mạch pôliribônuclêôtit chứa hàng nghìn đơn phân trong đó 70% số ribônuclêôtit có liên kết bổ sung.

rARN là thành phần chủ yếu cấu tạo nên ribôxôm.

 


Câu 3 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

So sánh ADN với ARN về cấu trúc và chức năng.

Trả lời:

So sánh ADN với ARN :

TT

 

ADN

ARN

1

Cấu trúc

2 mạch dài (hàng chục nghìn đến hàng triệu nuclêôtit).

- Axit phôtphoric.

- Đường đêôxiribôzơ.

- Bazơ nitơ : A, T, G, X.

1 mạch ngắn (hàng chục đến hàng nghìn ribônuclêôtit).

- Axit phôtphoric.

- Đường ribôzơ.

- Bazơ nitơ : A, U, G, X.

2

Chức năng

- Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

- Truyền đạt thông tin di truyền từ nhánh ra tế bào, tham gia tổng hợp prôtêin.

- Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

- Cấu tạo nên ribôxôm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác