Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ?...

Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ?

Trả lời:

Virut chưa được coi là một cơ thể mà chỉ là một dạng sống, vì có cấu tạo rất đơn giản: không có cấu trúc tế bào, không có đặc điểm cơ bản của một cơ thể sống ... thường kí sinh bắt buộc, chỉ sinh sản và phát triển trong tế bào chủ. 


Câu 2 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut.

Trả lời:

Khái niệm virut : Virut là một dạng sống rất đơn giản, không có cấu trúc tế bào, chỉ gồm một loại axit nuclêic được bao bởi vỏ prôtêin.

Cấu tạo : Mỗi loại virut chỉ chứa một loại axit nuclêic (ADN hoặc ARN). Vỏ prôtêin (capsit), được cấu tạo bởi nhiều đơn vị hình thái (capsôme), kích thước virut càng lớn thì số lượng capsôme càng nhiều. Virut có thể ở dạng trần và dạng có vỏ bọc ngoài. 


Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn.

Trả lời:

Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn.

TT

Các loại virut

Đặc điểm

1

Virut ở người và động vật

- Chứa ADN hoặc ARN.

- Gồm nhiều nhóm khác nhau tùy theo cấu trúc của axit nuclêic và tính chất, mức độ gây bệnh...

2

Virut ở thực vật

- Hầu hết mang ARN.

- Gây bệnh cho nhiều loại cây trồng (thuốc lá, dưa chuột, đậu đỏ…), một số tồn tại ở dạng tinh thể.

3

Virut ở vi sinh vật (phagơ)

- Thường mang ADN (xoắn đơn hoặc xoắn kép), một số mang ARN xoắn đơn.

- Được ứng dụng lớn trong kĩ thuật di truyền.

 


Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy chọn phương án đúng nhất

4.1. Virut là :

a) Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào

b) Chỉ có vỏ là Prôtêin và lõi là axit nuclêic

c) Sống kí sinh bắt buộc

d) Cả a, b và c

4.2. Virut ở người và động vật có bộ gen :

a) Chỉ là ADN

b) Chỉ là ARN

c) ADN hoặc ARN

d) Đa số là ADN hoặc ARN

4.3. Virut có cấu tạo :

a) Có vỏ prôtêin và axit nuclêic, có thể có vỏ ngoài

b) Có vỏ prôtêin và ADN

c) Có vỏ prôtêin và ARN

d) Có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài

Trả lời:

4.1. Chọn d.

4.2. Chọn c.

4.3. Chọn b, c.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác