Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 7: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?...

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

d) Pha suy vong

Trả lời:

Đáp án: c) Pha cân bằng. 


Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

d) Pha suy vong

Trả lời:

Đáp án: d) Pha suy vong. 


Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Trả lời:

Đáp án: a) Giai đoạn hấp phụ. 


Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Trả lời:

Đáp án: c) Giai đoạn tổng hợp.


Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Trả lời:

Đáp án: b) Giai đoạn xâm nhập. 


Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào?

a) Giai đoạn hấp phụ.

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Trả lời:

Đáp án: d) Giai đoạn lắp ráp.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác