Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Trình bày khái quát về tế bào...

Câu 1 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày khái quát về tế bào.

Trả lời:

* Khái quát về tế bào : Tế bào là đơn vị nhỏ nhất, cấu tạo nên mọi cơ thể sống. Các tế bào có thể khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng đều có cấu trúc chung gồm ba phần : màng sinh chất, chất tế bào, nhân (hoặc vùng nhân).

* Điểm khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực :

- Cấu trúc của nhân :

+ Tế bào nhân sơ chưa phân hoá, chưa có màng nhân.

+ Tế bào nhân thực đã phân hoá và có màng nhân.

- Các bào quan :

+ Tế bào nhân sơ không có các bào quan.

+ Tế bào nhân thực có các bào quan.

 


Câu 2 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn và chú thích.

Trả lời:

Học sinh tự vẽ và ghi chú chính xác : Sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn.

 


Câu 3 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Những nhận định nào dưới đây là đúng với tế bào vi khuẩn :

a) Nhân được phân cách với phần còn lại bởi màng nhân

b) Vật chất di truyền là ADN kết hợp với prôtêin histon

c) Không có màng nhân

d) Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon

Trả lời:

Những nhận định đúng với tế bào vi khuẩn là: a và d.

 


Câu 4 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là :

a) Tham gia vào quá trình phân bào

b) Thực hiện quá trình hô hấp

c) Giữ hình dạng tế bào ổn định

d) Tham gia vào duy trì áp suất thẩm thấu

Trả lời:

Đáp án: c) Giữ hình dạng tế bào ổn định.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác