Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Mô tả cấu trúc của nhân tế bào...

Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Trả lời:

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất trong tế bào. Nhân có màng kép (2 lớp màng), trên bề mặt có nhiều lỗ màng với kích thước lớn. Bên trong màng chứa sinh khối là dịch nhân, trong đó có một vài nhân con (giàu ARN) và các sợi nhiễm sắc (chứa thông tin di truyền). 


Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Mô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm.

Trả lời:

Cấu trúc và chức năng của ribôxôm :

- Cấu trúc: Gồm các hạt lớn và hạt nhỏ, được cấu tạo từ rARN và prôtêin.

- Chức năng: là nơi tổng hợp prôtêin. 


Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chức năng của khung xương tế bào là gì ?

Trả lời:

Chức năng của khung xương tế bào: có tác dụng duy trì hình dạng và làm giá đỡ (neo giữ các bào quan như ti thể, ribôxôm, nhân) vào các vị trí cố định. 


Câu 4 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Số lượng lớn các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc sản xuất:

a) Lipit

b) Pôlisaccarit

c) Prôtêin

d) Glucôzơ

Trả lời:

Đáp án: c) Prôtêin. 


Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây là sai khi mô tả về trung thể :

a) Trung thể là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vật

b) Là bào quan có trong các tế bào nhân thực

c) Gồm hai trung tử xếp thẳng góc với nhau

d) Là ống hình trụ, rỗng, đường kính 0,13μm

e) Là bào quan hình thành nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào động vật

Trả lời:

Đáp án: d) Là ống hình trụ, rỗng, đường kính 0,13μm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác