Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Lập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan...

Câu 1 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Lập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan :

Các bào quan

Đặc điểm cấu trúc

Chức năng

1. Lưới nội chất

 

 

2. Bộ máy Gôngi

 

 

3. Không bào

 

 

4. Khung xương tế bào

 

 

5. Trung thể

 

 

Trả lời:

Các bào quan Đặc điểm cấu trúc Chức năng
1. Mạng lưới nội chất. Mạng lưới của các nội màng, có hai loại : lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

Tạo thành các túi tiết

Lưới nội chất hạt tổng hợp prôtêin màng. Lưới nội chất trơn tổng hợp lipit, pôlisaccarit và khử độc.
2. Bộ máy Gôngi. Gồm nhiều túi dẹp Bao gói prôtêin, tạo ra các túi tiết.
3. Khung tế bào. Vi ống, vi sợi và sợi trung gian. Bộ khung nâng đỡ nội bào.
4. Không bào. Bào quan có cấu trúc màng đơn, có chứa nhiều chất hữu cơ và các ion khoáng. Có nhiều chức năng khác nhau tuỳ loại tế bào.
5. Trung thể. Gồm nhiều bộ 3 vi ống xếp thành vòng. Tham gia vào sự phân chia tế bào.

 


Câu 2 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hình dạng tế bào là ổn định hay thay đổi ? Trong cơ thể người có loại tế bào nào có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường ?

Trả lời:

Hình dạng tế bào ổn định là do bộ khung tế bào. Tuy nhiên, trong cơ thể người có các tế bào bạch cầu có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường. 


Câu 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi ?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói các sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn

Trả lời:

Đáp án : b và d.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác