Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ...

Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ

Trả lời:

Đáp án: a) Ánh sáng và CO2.


Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ

Trả lời:

Đáp án: b) Ánh sáng và chất hữu cơ.


Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ

Trả lời:

Đáp án: a) Ánh sáng và CO2.


Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ

Trả lời:

Đáp án: Ánh sáng và chất hữu cơ.


Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

d) Pha suy vong

Trả lời:

Đáp án: a) Pha tiềm phát.


Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

d) Pha suy vong

Trả lời:

Đáp án: b) Pha luỹ thừa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác