Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể....

Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể.

Trả lời:

Vẽ cấu tạo ti thể, ghi chú thích đúng và nêu được : Ti thể có màng kép, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể, hướng vào phía trong chất nền tạo ra những mào trên đó có nhiều loại enzim hô hấp.


Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của tế bào ?

Trả lời:

Ti thể có khả năng biến đổi năng lượng dự trữ trong các nguyên liệu hô hấp (glucôzơ) thành ATP cho tế bào. Do vậy, có thể nói ti thể là "trạm năng lượng" (cung cấp năng lượng) của tế bào. 


Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày cấu trúc của lục lạp phù hợp với chức năng của nó.

Trả lời:

Cấu trúc của lục lạp phù hợp với chức năng quang hợp của nó :

Mỗi lục lạp bao bọc bởi màng kép (hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu (chất nền strôma) và các hạt nhỏ (grana). Mỗi hạt grana gồm các túi dẹp (tilacôit), trên mặt của màng tilacôit có hệ sắc tố (chất diệp lục và sắc tố vàng) và các hệ enzim, tạo ra vô số các đơn vị cơ sở dạng hạt hình cầu, kích thước từ 10-20nm là các đơn vị quang hợp. Trong lục lạp có chứa ADN và ribôxôm, nên có khả năng tổng hợp prôtêin cần thiết cho bản thân. 


Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được một số bào quan. Các bào quan này hấp thu C02 và giải phóng 02. Các bào quan này có nhiều khả năng là :

a) Lục lạp         b) Ribôxôm    

c) Nhân             d) Ti thể

Trả lời:

Đáp án: a) Lục lạp


Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Số lượng ti thể và lục lạp trong tế bào được gia tăng như thế nào ?

a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới

b) Chỉ bằng cách phân chia

c) Nhờ sự di truyền

d) Sinh tổng hợp mới và phân chia

e) Nhờ cách liên kết của các túi màng sinh chất

Trả lời:

Đáp án: a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác