Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Vẽ sơ đồ cấu trúc màng sinh chất và cho biết chức năng của những thành phần tham gia cấu trúc màng...

Câu 1 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vẽ sơ đồ cấu trúc màng sinh chất và cho biết chức năng của những thành phần tham gia cấu trúc màng.

Trả lời:

* Vẽ sơ đồ cấu trúc màng (như sau) :

 

* Chức năng của những thành phần cấu trúc màng :

- Tầng kép phôtpholipit làm hàng rào thấm đối với prôtêin.

- Prôtêin xuyên qua màng :

+ Chất vận chuyển : Vận chuyển các phân tử qua màng ngược građien nồng độ.

+ Các kênh : Dẫn truyền các phân tử qua màng.

+ Thụ quan : Dẫn truyền thông tin vào tế bào.

+ Mạng lưới prôtêin bên trong : Xác định hình dạng tế bào, neo giữ các prôtêin nhất định vào các vị trí riêng.

 


Câu 2 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy cho biết trong tế bào nhân thực những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn, màng kép.

Trả lời:

Trong tế bào nhân thực, các bào quan có màng đơn hoặc màng kép được xác định như sau:

- Các bào quan có màng đơn: mạng lưới nội chất, bộ máy Gôngi, lizôxôm, không bào.

- Các bào quan có màng kép: nhân tế bào, ti thể, lục lạp.

 


Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Màng sinh chất có cấu tạo :

a) Gồm hai lớp, phía trên có các lỗ nhỏ

b) Gồm ba lớp : hai lớp prôtêin và lớp lipit ở giữa

c) Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen kẽ bởi những phân tử prôtêin, ngoài ra còn một lượng nhỏ pôlisaccarit

d) Các phân tử lipit xen kẽ đều đặn với các phân tử prôtêin

Trả lời:

Đáp án: c) Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen kẽ bởi những phân tử prôtêin, ngoài ra còn một lượng nhỏ pôlisaccarit.

 


Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất :

a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúng

b) Do sự tiếp giáp của hai lớp màng sinh chất

c) Là các lỗ nhỏ hình thành trong các phân tử lipit

d) Là nơi duy nhất xảy ra quá trình trao đổi chất của tế bào

Trả lời:

Đáp án: a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác