Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Giải bài tập trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?;...

Câu 1 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?

Trả lời:

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ (vi sinh vật cổ, vi khuẩn). Chúng có đặc điểm : cơ thể đơn bào rất bé nhỏ, chưa có nhân thực, phần lớn sống dị dưỡng, một số có khả năng tự dưỡng. 


Câu 2 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây : Động vật nguyên sinh thuộc giới…….. là những sinh vật………… sống……… Tảo thuộc giới………… là những sinh vật…………., …………….. hoặc …………., sống …………..

Trả lời:

 Các từ theo thứ tự cần điền vào chỗ … là : Nguyên sinh, nhân thực, dị dưỡng, Nguyên sinh, nhân thực, đơn bào, đa bào, tự dưỡng.


Câu 3 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Trả lời:

Đặc điểm của giới Nấm : là những sinh vật nhân thực, hệ sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có diệp lục, không có lông và roi. Chúng có đời sống dị dưỡng, hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh. 


Câu 4 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vi sinh vật là gì ?

Trả lời:

Vi sinh vật là những sinh vật có các đặc điểm : kích thước bé nhỏ ; hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh ; sinh trưởng, phát triển mạnh ; khả năng thích ứng cao và phân bố rộng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác