Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Giải bài tập trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?;...

Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?

Trả lời:

Đặc điểm của giới Thực vật : sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật có thành chứa xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp.

Thực vật tự dưỡng nhờ quang hợp : sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Thực vật có đời sống cố định và cảm ứng chậm.

Phần lớn thực vật trên cạn chúng có lớp vỏ cutin ở ngoài chống thấm nước, phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ...


Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Trả lời:

Thực vật gồm các ngành chính sau :

- Ngành Rêu

- Ngành Quyết

- Ngành Hạt trần

- Ngành Hạt kín 


Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy chọn đáp án đúng.

3.1. Rêu là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

- Rêu : a, c và d.

- Quyết : c.

- Hạt trần : a, b.

- Hạt kín : c.


Câu 4 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Nêu đa dạng giới Thực vật.

(Học sinh tự giải) 


Câu 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?

Trả lời:

Rừng cây có vai trò rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu (hấp thụ khí CO2, nhả khí 02 vào khí quyển), thực vật còn cản ánh sáng mặt trời và tốc độ gió, làm tăng lượng mưa khu vực, giữ đất, giữ nước, hạn chế sự xói mòn, sụt lở, lũ lụt và hạn hán. Rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu…

Do vậy, chúng ta phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác