Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp...

Câu 1 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp :

Nhóm

Các nguyên tố có trong tế bào

Các nguyên tố chủ yếu

 

Các nguyên tố đại lượng

 

Các nguyên tố vi lượng

 

Trả lời:

TT

Nhóm

Các nguyên tố xây dựng nên tế bào

1

Các nguyên tố chủ yếu

C, H, O, N

2

Các nguyên tố đa lượng

C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na...

3

Các nguyên tố vi lượng

Mn, Zn, Cu, Mo...


 

Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày cấu trúc hoá học, đặc tính hóa - lí và ý nghĩa sinh học của nước.

Trả lời:

Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hoá trị. Do đôi điện tử trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi, nên phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu nhau (phân cực).

Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo nên mối liên kết yếu (liên kết hiđrô) làm thành mạng lưới nước.

Trong tế bào, nước là dung môi phổ biến nhất, là môi trường khuếch tán và môi trường phản ứng chủ yếu của các thành phần hoá học.

Nước còn là nguyên liệu của các phản ứng sinh hoá và có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi, ổn định nhiệt độ tế bào và cơ thể, nước liên kết có tác dụng bảo vệ cấu trúc tế bào. 


Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Hầu hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi ………. của những phân tử của nó.

b) Nước là dung môi tuyệt vời cho các chất điện li. Chất điện li là những chất khi tan vào ………… tạo thành …………. dẫn điện được do chúng phân li thành các ………

Trả lời:

Các cụm từ theo thứ tự chỗ trống cần điền là:

a) Tính phân cực.

b) Nước, dung dịch, ion.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác