Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết cấu tạo và vai trò của một vài đại diện của các loại mônôsaccarit (đường đơn), đisaccarit (đường đôi) và pôlisaccarit (đường đa) theo mẫu dưới đây...

Câu 1 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy cho biết cấu tạo và vai trò của một vài đại diện của các loại mônôsaccarit (đường đơn), đisaccarit (đường đôi) và pôlisaccarit (đường đa) theo mẫu dưới đây :

Loại saccarit

Ví dụ

Công thức phân tử

Vai trò sinh học

Mônôsaccarit :

  + Pentôzơ

  + Hexôzơ

Đisaccarit

Pôlisaccarit

Ribôzơ,...

Glucôzơ,

Fructôzơ,...

Saccarôzơ,...

Tinh bột,

Glicôgen,

Xenlulôzơ

 

 

Trả lời:

Loại saccarit

Ví dụ

Cấu tạo

Vai trò sinh học

Mônôsaccarit

- Pentôzơ

- Hexôzơ

 

Ribôzơ,...

Glucôzơ,..

Fructôzơ,...

 

Có từ 3-7 nguyên tử cacbon trong phân tử, quan trọng nhất là hexôzơ (6c), pentôzơ (5c)

 

Các đường đơn có tính khử mạnh.

Đisaccarit

Saccarôzơ,...

Do 2 phân tử đường đơn cùng loại (hoặc khác loại) liên kết với nhau (loại 1 phân tử H2O).

Làm chất dự trữ cacbon và năng lượng.

Pôlisaccarit

Tinh bột.

Glicôgen.

Xenlulôzơ.

Do nhiều đường đơn liên kết với nhau. Không tan trong nước.

Làm chất dự trữ cacbon và năng lượng

 


Câu 2 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Lipit và cacbohiđrat có điểm nào giống và khác nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò ?

Trả lời: 

Dấu hiệu so sánh

Cacbonhiđrat.

Lipit.

Cấu tạo

Cn(H2O)m.

Nhiều C và H, rất ít O.

Tính chất

Tan nhiều trong nước, dễ phân huỷ hơn.

Kị nước, tan trong dung môi hữu cơ, khó phân huỷ hơn.

Vai trò

Đường đơn: cung cấp năng lượng, cấu trúc nên đường đa.

Đường đa : dự trữ năng lượng (tinh bột, glicôgen), tham gia cấu trúc tế bào (xenlulôzơ), kết hợp với prôtêin,…

Tham gia cấu trúc màng sinh học, là thành phần của các hoocmôn, vitamin. Ngoài ra lipit còn có vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào và nhiều chức năng sinh học khác.

 


Câu 3 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng. Những hợp chất nào sau đây có đơn phân là glucôzơ ?

a) Tinh bột và saccarôzơ          b) Glicôgen và saccarôzơ

c) Saccarôzơ và xenlulôzơ        d) Tinh bột và glicôgen

e) Lipit đơn giản

Trả lời:

Đáp án: d) Tinh bột và glicôgen 


Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng. Fructôzơ là một loại :

a) Axit béo                  b) Đisaccarit

c) Đường pentôzơ        d) Đường hexôzơ

e) Pôlisaccarit

Trả lời:

Đáp án: d) Đường hexôzơ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác